Bauhinia Musik Haus

Câu chuyện

Bauhinia Musikhaus tự trao giải thưởng cho bộ sưu tập đặc biệt của các nhạc cụ dây thủ công mà họ bán Tất cả đã được chứng nhận và phê duyệt bởi Mr Fan Ting, giám đốc âm nhạc kiêm chỉ huy trưởng của Saigon Philharmonic Orchestra.

Mr Fan khẳng định luôn mang đến những tiêu chuẩn tốt nhất về những gì một nhạc cụ hàng đầu nên có. Từ những bước đầu tiên của việc lựa chọn vật liệu đến kỹ thuật hoàn thiện lớp sơn bóng, thiết lập các chi tiết, đến nhiều tinh chỉnh và điều chỉnh lại, Mr Fan đã kiểm tra từng bước một cách tỉ mỉ, chỉ chọn những gì tốt nhất trong số tốt nhất cho Bauhinia Strings.